Ahju, pliidi või kamina ehitamine oma koju on suur ettevõtmine ja tähtis otsus. Kütteseadme ehitamine oma koju tundub esmapilgul küllaltki kallis, kuid samas tuleb ka arvestada, et tegu on pikaajalise investeeringuga. Seepärast on oluline, et kõik otsused ahju või kamina ehitamise protsessis langetaksid teadlikult ja kaalutletult.

Kerameus OÜ litsentseeritud pottsepp Sander Jänes toob välja 7 soovitust, mis aitavad leida just Sulle sobiva pottsepa:

Kerameus - 7 soovitust pottsepa valikul

1. Kontrolli, kas pottsepal on olemas kehtiv kutsetunnistus Pottseppade Liidu lehelt. See on üks olulisemaid eeltingimusi kütteseadme teenuse pakkuja valikul. Vastavalt Tuleohutuse seadusele võib tahkeküttel kütteseadme ehitada vaid pottsepa kutsetunnistusega spetsialist.

 

2. Tutvu kindlasti pottsepa portfoolioga. Otsi internetist või palu pottsepal tutvustada oma varasemaid töid. Nii saad esmase aimduse, kas pottsepa ehitusstiil läheb kokku Sinu visiooniga küttekeha välimusest ja ehituskvaliteedist.

 

3. Enne teenuse pakkuja välja valimist kohtu kindlasti pottsepaga. Silmast-silma vestluse käigus on võimalik hinnata pottseppa inimesena. Kuna mõne küttekeha ehitamine võib kesta kuu või rohkemgi, on väga oluline, et inimene kes Sinu kodus nii pikka aega toimetab, on Sulle ka inimesena vastuvõetav. Vestlus annab ka selguse, kas pottsepp mõistab Sinu vajadusi ja soove küttekeha valikul, oskab juhtida tähelepanu olulistele küsimustele ning kas ta oskab anda professionaalseid soovitusi ning pakub välja erinevaid lahendusi.

 

4. Kui oled pottsepa välja valinud, lase tal kindlasti teha kirjalik hinnapakkumine. Küsi, kas pakkumine on lõplik ja sisaldab kõike vajalikku ahju, pliidi või kamina ehitamiseks. Kirjaliku ahju hinnapakkumisega väldid olukorda, kus tööprotsessi keskel või lõpus, küsib pottsepp Sinu käest lisaraha näiteks utiliseerimise, lisamaterjalide vm eest. On loomulik, et mõnikord töö käigus tuleb ette muudatusi, kas ahju välimuse või sisemuse osas, või tuleb ette ootamatusi ning sellest tulenevalt võib muutuda ka materjalikulu või tööaeg. Käitumiskord ette tulla võivate muudatuste osas leppige aga kokku enne küttekolde töödega alustamist.

 

5. Hea ja usaldusliku pottsepa-kliendi suhte tagab kirjalikult vormistatud leping. Ka suuline leping on leping, kuid konkreetselt kirja pandud pottsepa ja tellija õigused ning kohustused annavad mõlemale osapoolele suurema kindlustunde.

 

6. Peale töö valmimist on pottsepp kohustatud väljastama kütteseadme kohta ka ahjupassi ja kasutusjuhendi. Pea meeles, et kehtiva ahjupassi väljastamise õigus on seaduse järgi ainult 4nda ja 5nda  tasemega kutsetunnistusega pottsepal.

 

7. Küsi julgelt ka küttekolde garantii kohta. Seaduse järgi on pottsepal kohustus anda oma tööle vähemalt kaks aastat garantiid. Tegelikult kestab hea ahi ikka aastakümneid.

 

Järgides eelnimetatud 7 soovitust, suureneb tõenäosus, et ahju ehitusprotsess laabub tõrgeteta ning Sinu koju kerkib just Sinu vajadustest lähtuv ning interjööri hästi sobituv ahi, pliit või kamin.

Kas soovid oma koju kvaliteetset ahju või kaminat? Kerameus OÜ Lõuna-Eesti pottsepad  on pikaajaliste kogemustega küttekollete ehitajad. Helista julgelt Kerameus OÜ telefonil +372 5650 0569 või kirjuta kiri e-posti aadressil sander@kerameus.ee.

Artikkel on avaldatud ka ajakirjas Kodus