Eksperthinnang

eksperthinnang küttekolde tuleohutusele
Küttekolde eksperthinnang sisaldab Kerameus OÜ litsentseeritud pottsepa hinnangut küttekolde tuleohutusele ja vastavusest seadusele.

Eksperthinnangu teostamine on vajalik küttekolde vea tuvastamiseks ning hoone ja ruumide kasutusloa saamiseks.

Küttekolde ülevaatuse käigus kontrollib Kerameus OÜ litsentseeritud pottsepp küttekeha ühendusi, korstna seisukorda, ohutuskujasid ja koostab küttekolde eksperthinnangu. Juhul, kui hinnangu käigus ilmneb mõni kehtivatele õigusaktidele mittevastavus, on tellijal võimalik, enne hinnangu vormistamist, puudused kõrvaldada.

Tuleohutuse hindamine on komplitseeritud, kui ligipääs küttekoldele on tõkestatud. Näiteks on korstna pind kaetud kipsplaadiga, või kui küttekolle on läbiviikudega vaheseintest või vahelagedest. Kerameus pottsepp soovitab läbiviikude korral esitada ehituse käigus koostatud kaetud tööde akt, millelt on näha läbiviikudes kasutatud materjalid ja kaugused põlevmaterjalideni.